Paliva

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí

Předepsaným palivem pro automatický režim spalovaní je hnědé uhlí (ořech 2) o zrnitosti 10 až 25mm a výhřevnosti ±17,5 MJ/Kg. Doporučujeme uhlí méně spékavé, s nízkým obsahem síry (max. 1%).

Hruboprach

Hruboprach

Jedná se o směs uhelného prachu a drobných kousků, získávanou jako vedlejší produkt při prosévání tříděného uhlí. Může obsahovat i kousky černého uhlí a briketového otěru (úlomky briket, které již není možné expedovat jako bezvadné). Hruboprach si zachovává energetickou hodnotu původního paliva. Pro správný chod podavače je nutné dodržet doporučenou minimální zrnitost 5 až 15mm.

Dřevní štěpka

Dřevní štěpka

Vzniká jako odpad při zpracování dřeva na pilách a během lesní těžby. Jedná se o tuhou biomasu, se zrnitostí 25 až 40mm sloužící mimo jiné i k výrobě tepla. Štěpené, volně ložené kusové dřevo je lépe skladovatelné a tím lze dosáhnout nízkého obsahu vlhkosti, který je důležitým parametrem pro výhřevnost a životnost kotlových těles.

Sláma v kostkách

Sláma v kostkách

Termín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin. Sláma je v omezené míře využívána jako krmivo, ale vedle toho je využívána k podestýlání, jako biopalivo, stavební materiál, surovina pro výrobu aglomerovaných materiálů, materiál pro výrobu domácích ozdobných předmětů, může sloužit i pro výrobu papíru, briket, slámek apod. Sláma se dnes stává významnou energetickou komoditou jako biopalivo zpracovaná jako brikety nebo pelety. Rozměry balíku: Obvykle jsou používány malé hranaté balíky s rozměry kolem 50 × 60 × 60 cm

Sláma v balíku

Sláma v balíku

Termín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin. Sláma je v omezené míře využívána jako krmivo, ale vedle toho je využívána k podestýlání, jako biopalivo, stavební materiál, surovina pro výrobu aglomerovaných materiálů, materiál pro výrobu domácích ozdobných předmětů, může sloužit i pro výrobu papíru, briket, slámek apod. Sláma se dnes stává významnou energetickou komoditou jako biopalivo zpracovaná jako brikety nebo pelety. Obvykle jsou používány standardní kulaté balíky s průměrem 150 cm a výškou 150 cm nebo menší kulaté balíky s průměrem 120 cm a výškou 120 cm

Nedřevní biomasa

Nedřevní biomasa

Biopalivo vyrobené z bylinné, ovocné nebo vodní biomasy a také z homogenní směsi nebo směsi biomasy. Zbytková biomasa ze zemědělství, tedy nedřevní fytomasa vznikající jako vedlejší produkt zemědělství (obilná a řepková sláma; organické či rostlinné zbytky ze zpracovatelského průmyslu – např. obaly olejnatých semen; organické zbytky).

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety