Paliva

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí

Předepsaným palivem pro automatický režim spalovaní je hnědé uhlí (ořech 2) o zrnitosti 10 až 25mm a výhřevnosti ±17,5 MJ/Kg. Doporučujeme uhlí méně spékavé, s nízkým obsahem síry (max. 1%).

Hruboprach

Hruboprach

Jedná se o směs uhelného prachu a drobných kousků, získávanou jako vedlejší produkt při prosévání tříděného uhlí. Může obsahovat i kousky černého uhlí a briketového otěru (úlomky briket, které již není možné expedovat jako bezvadné). Hruboprach si zachovává energetickou hodnotu původního paliva. Pro správný chod podavače je nutné dodržet doporučenou minimální zrnitost 5 až 15mm.

Dřevní štěpka

Dřevní štěpka

Vzniká jako odpad při zpracování dřeva na pilách a během lesní těžby. Jedná se o tuhou biomasu, se zrnitostí 25 až 40mm sloužící mimo jiné i k výrobě tepla. Štěpené, volně ložené kusové dřevo je lépe skladovatelné a tím lze dosáhnout nízkého obsahu vlhkosti, který je důležitým parametrem pro výhřevnost a životnost kotlových těles.

Nedřevní biomasa

Nedřevní biomasa

Biopalivo vyrobené z bylinné, ovocné nebo vodní biomasy a také z homogenní směsi nebo směsi biomasy. Zbytková biomasa ze zemědělství, tedy nedřevní fytomasa vznikající jako vedlejší produkt zemědělství (obilná a řepková sláma; organické či rostlinné zbytky ze zpracovatelského průmyslu – např. obaly olejnatých semen; organické zbytky).