Spoznejte NOVITERU blíže.

Není to jenom o výrobcích, máme složitejší filosofii.
Čtěte dál
Smyslem našeho snažení, od chvíle zrodu první myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky NOVITERA, bylo a stále platí jediné, přinášet pro Vás výrobky, které budou po dlouhá léta splňovat Vaše představy ale také stále přísnejší ekologické požadavky.
S potěšením dnes můžeme konstatovat, že čas i energie věnovaná našemu projektu měla svůj význam. Díky společnosti TEKLA, která se postupně stala respektovaným evropským výrobcem, Vám můžeme poskytnout pestrou paletu automatických kotlů na pevná paliva s rozsahem až do 150 kW.
Abychom svou pozici na trhu, a především Vaši důvěru v nás, neustále upevňovali a rozvíjeli, zaměřují společnosti NOVITERA a TEKLA značnou část pozornosti na vývoj nových technologií.
Tyto nové postupy přinášejí uživatelům potřebné úspory paliva, zvyšují komfort obsluhy a v neposlední řadě, díky kvalitě použitých materiálů, zajišťují spolehlivé fungování Vašeho kotle po dlouhá léta.

Jsme výhradním distributorem automatických kotlů na pevná paliva značky TEKLA.

Nabízíme následující komplexní služby:
  • Konzultace s klientem přímo v místě realizace
  • Prezentace funkčních kotelen
  • Návrh zdroje vytápění
  • Logistika
  • Realizace
  • Záruční a pozáruční servis

Někteří o ekologii pouze mluví, my v NOVITERA se jí řídíme. Dokážeme pomocí efektivních technologických řešení zajistit nejen nízkou spotřebu paliva, ale především si klademe za cíl, zanechávat co nejmenší ekologickou stopu na našem prostředí.

Spolupráce se školami

Smyslem spolupráce se školami je výměna znalostního know-how a zároveň vychovávání budoucích odborníkům v práci s kotli, dodávané společností Novitera a.s.
Škola:
Střední škola stavební Jihlava
Projekt:
Zapůjčení automatického kotle na tuhá paliva TEKLA Draco Duo 25 kW pro výuku a možnost modernizace výuky v maturitních i učebních oborech.
Žáci absolvují kurz instalace a obsluhy kotlů Tekla a získají certifikát akreditovaného servisního technika na kotle Tekla od společnosti Novitera a.s. Toto si žáci velmi cenní.
Střední škola stavební Jihlava
Žižkova 1939/20, Jihlava 58601
Tel.: 567 310 100, ptoman@ssstavji.cz
www.ssstavji.cz
PhDr. Pavel Toman
Dopis od vedení školy:
Zapůjčení automatického kotle na tuhá paliva TEKLA Draco Duo 25 kW pro výuku Střední škola stavební Jihlava stále hledá možnosti na modernizaci výuky v maturitních i učebních oborech. Velmi důležitá je pro nás spolupráce s výrobci nových materiálů a technologií, kteří nám své výrobky poskytnou jako učební pomůcky pro žáky.
Jedním z takových příkladů dobré spolupráce je firma Novitera, a.s., která nám jako učební pomůcku zapůjčila automatický kotel na tuhá paliva TEKLA Draco Duo 25 kW. Právě takovou formu spolupráce s výrobní firmou oceňujeme a považujeme ji za oboustranně užitečnou. Naše škola je totiž krajským centrem oboru instalatér a právě u nás by se budoucí instalatéři měli seznamovat se všemi novinkami ve svém oboru. Automatický kotel TEKLA Draco Duo 25kW máme umístěný ve speciální učebně pro instalatéry. Je usazený na paletě a pro účel cvičného napojení na instalaci rozvodů na učebních panelech jej převážíme paletovým vozíkem. Žáci provádí napojení a tlakováni topného okruhu. Učitel odborného výcviku vždy vysvětlí funkci kotle a výhody jeho instalování v rodinném domě. Uvedený příklad spolupráce s firmou není bohužel dosud úplně běžný. Doufáme však, že se v blízké době najdou další firmy, které tímto způsobem podpoří odbornou přípravu nastupující generace řemeslníků.

Ing. Josef Štrouf, ZŘ SŠS Jihlava
Škola:
Západočeská univerzita v Plzni
Projekt:
Inovační voucher Karlovarského kraje – „Inovace strategického marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko a Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu)
Škola:
Střední škola řemeslná a základní škola, Soběslav
Projekt:
Zapůjčení automatického kotle na tuhá paliva TEKLA Draco Bio Compact 12kW pro výuku a možnost modernizace výuky v maturitních i učebních oborech.
Dopis od vedení školy:
V rámci odborného výcviku spolupracujeme s mnoha firmami, kde žáci získávají konkrétní zkušenosti z praxe. Ve spolupráci s akciovou společností NOVITERA a.s., s níž spolupracujeme hlavně v rámci učebních oborů „topenář a elektrikář“, jsme připravili prezentaci a školení stacionárních automatických kotlů na tuhá paliva, kterého se zúčastnili i odborníci z řad místních podnikatelů. Zde byl k vidění jednak nový výukový kotel, ale i funkční stacionární kotel na tuhá paliva (PELETY) – školení bylo zaměřeno na montáže a servis a byly zde představeny novinky připravované na rok 2018. Společnost Novitera zapůjčila naší škole stacionární automatický kotel na tuhá paliva značky TEKLA DRACO BIO COMPACT 12, na kterém bude probíhat výuka dnešních i budoucích žáků z učebního oboru instalatér topenář.

Ing. Darja Bártová –ředitelka školy